Ухапване Б

  • Bite B

    Ухапване Б

    1. Пулверизиращата маска осигурява метод за прехвърляне на дишащ кислороден газ от резервоар за съхранение в белите дробове.
    2. Маската за пулверизатор е направена от маска, тръби за кислород, свързващ връх за кислород и буркан за пулверизатор.
    3. Кислородни маски Съхранявайте в тъмни, сухи и чисти условия.